Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης

Χωρητικότητα:

Dinner 100 άτομα

Cocktail 150 άτομα